EB specials

Tijdelijke accommodatie

De hang naar comfort tijdens festivals neemt toe en de markt blijft groeien.

Cashless Payment

Brief- en muntgeld op festivals en evenementen lijken hun langste tijd gehad te hebben dankzij de populariteit van contactloos betalen.